การรีไฟแนนซ์ทองคำ คือ การที่ลูกค้าประสงค์จะย้ายทองคำ ซึ่งจำนำหรือขายฝากไว้กับร้านทองหรือห้างขายทอง เพื่อมาจำนำใหม่กับ โรงรับจำนำก่อทุน และสาขาของก่อทุน

         เพื่อประโยชน์ในการลดดอกเบี้ย และหรือ การเพิ่มเงินจำนำ หรือ เพื่อขยายเวลาปลอดการชำระดอกเบี้ยออกเป็นเวลา 5 เดือน

2.1 ลูกค้าจ่ายดอกเบี้ยถูกลง เพียงร้อยละ 1.25 ตลอดอายุสัญญา

2.2 มีโอกาสได้รับเงินต้นเพิ่มขึ้น เพราะ ให้ราคาสูงสุด 90% ของราคาทองคำ

2.3 อายุตั๋วนานขึ้น และระยะปลอดการส่งดอกเบี้ยนานถึง 5 เดือน

2.4 สะดวกกว่า เพราะ จ่ายดอกเบี้ย ผ่อนต้น หรือ เพิ่มต้นออนไลน์

2.5 บริการฟรี ลูกค้าไม่ต้องเตรียมเงินไปไถ่ถอน

3.1 เจ้าของตั๋วจำนำ หรือ เจ้าของทองคำ ต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น

3.2 รับเฉพาะทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ทอง 96.5% และ ทองคำ 99.99% ที่มีน้ำหนักทอง 7.58 ขึ้นไป (2 สลึง)

3.3 เป็นตั๋วจำนำของร้านทอง หรือ ห้างขายทอง ในพื้นที่ไม่เกิน 50 กิโลเมตร จากสำนักงานของก่อทุน

3.4 เจ้าของตั๋วจำนำต้องเดินทางไปไถ่ถอน เพื่อย้ายทองพร้อมกับพนักงานของก่อทุน

4.1 อาจส่งตั๋วจำนำมาทาง Line ID : 0998789336 หรือ โทรศัพท์มาปรึกษาที่ เบอร์ 099-8789336

4.2 นำตั๋วจำนำ พร้อมบัตรประชาชน มายื่นที่สำนักงานของก่อทุนด้วยตนเอง

4.3 พนักงานของก่อทุนประเมินราคา และ ตกลงวงเงินรับจำนำใหม่

4.4 เดินทางไปไถ่ถอนโยกย้าย โดยลูกค้าไม่ต้องเตรียมเงิน

4.5 ออกตั๋วจำนำใหม่ของโรงรับจำนำก่อทุน และลูกค้ารับเงินคงเหลือ

สายด่วน!! ทองได้เงิน คลิก👆