ตอบ : ตั๋วจำนำครั้งแรกจะมีอายุ 4 เดือน 30 วัน และตั๋วจะได้รับการขยายอายุออกไป 4 เดือน 30 วันทุกครั้งที่ลูกค้ามีการชำระดอกเบี้ย ผ่อนต้น หรือ เพิ่มต้น

ตอบ : นำบัตรประชาชนที่แสดงตนด้วยตนเองที่สาขา เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และออกตั๋วฉบับใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียม ใบละ 20 บาท

ตอบ : ให้มอบตั๋วจำนำ บัตรประชาชน พร้อมลงชื่อผู้มอบอำนาจด้านหลังของตั๋ว ให้ผู้ไถ่ถอนแทนนำตั๋วจำนำมาที่สาขา

           ผู้รับมอบอำนาจ นอกจากจะต้องมีตั๋วจำนำที่ลงชื่อเจ้าของตั๋วด้านหลังตั๋วแล้ว จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ไถ่ถอนแทนต่อพนักงานของ “ก่อทุน” ด้วย

ตอบ : แบ่งไถ่ถอนได้ ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ต้องประเมินราคาทองที่เหลืออยู่ ให้เหมาะสมกับทุนในการจำนำต่อ

ตอบ : สามารถผ่อนต้นได้ ทั้งที่สำนักงานสาขา หรือ ในระบบออนไลน์ โดยเมื่อมีการผ่อนต้น ต้องมีการชำระดอกเบี้ยที่ค้างและออกตั๋วฉบับใหม่

ตอบ : กรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้รับเงินจำนำเต็มวงเงินประเมิน เช่น ทองคำ 1 บาท ราคาประเมิน 28,000 บาท เมื่อลูกค้าได้เงินไม่ครบ 28,000 บาท สามารถนำตั๋วจำนำและบัตรประชาชนมาขอเพิ่มเงินทุน และออกตั๋วฉบับใหม่ได้ ทั้งที่สำนักงานสาขา และในระบบออนไลน์

สายด่วน!! ทองได้เงิน คลิก👆