ตอบ : ดอกเบี้ยตามกฎหมายโรงรับจำนำ สรุปได้ว่า

♦ ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25% ต่อเดือน

♦ ค่าดำเนินการออกตั๋วใบละ 15 บาท ตัวอย่างเช่น จำนำ 10,000 บาท เสียดอกเบี้ยเดือนละ 140 บาท

♦ ขอย้ำว่า ตั๋วจำนำมีอายุ 4 เดือน 30 วัน ทองจะหลุดจำนำ เมื่อลูกค้าไม่จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด

ตอบ : ให้ลูกค้าสแกน QR code ด้านล่างของตั๋วจำนำ แล้วส่งตั๋วจำนำทาง Line มาให้พนักงานของก่อทุนแจ้งยอดเงินที่จะต้องโอน กลับไปให้ลูกค้าทาง Line เมื่อลูกค้าโอนเงินแล้ว ลูกค้าจะได้รับตั๋วจำนำฉบับใหม่ทาง Line ให้ลูกค้าบันทึกตั๋วจำนำฉบับใหม่ไว้เป็นหลักฐานในการจ่ายดอกเบี้ยครั้งต่อไป

ตอบ : เป็นไปตาม พรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ซึ่งบัญญัติให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย ถ้าไม่เกิน 15 วัน ให้คิดครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วันให้คิดหนึ่งเดือน

ตอบ : ราคารับจำนำทองแต่ละครั้ง ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ คือ

4.1 ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

4.2 สภาพของทองคำ น้ำหนัก การชำรุดสึกหรอ

4.3 ทุนจำนำที่ลูกค้าต้องการ และเงื่อนไขการจำนำที่ลูกค้าต้องการ

สายด่วน!! ทองได้เงิน คลิก👆